University Pioneers

Scholen, student- en studieverenigingen

Eén van de doelen van UP-Community is om bewustzijn creëren over het reilen en zeilen van eerste-generatie-studenten. Ben je geïnteresseerd in advies over diversiteit, inclusie en gelijkheid in jouw vereniging of school? Chahida heeft veel ervaring met inclusief onderwijs en lesgeven. Tijdens een adviesgesprek is het mogelijk om eigen persoonlijke ervaringen en twijfels te delen en om gezamenlijk verschillende benaderingen te bespreken.

Je kan ons bereiken op universitypioneers@uu.nl

Inclusief lesgeven is een doorlopend proces dat niet van de ene op de andere dag zal plaatsvinden, maar is eerder een cyclus die reflectie met zich meebrengt. Deze workshop geeft docenten ideeën en tools om te beginnen of doorgaan met het inclusiever maken van onderwijs.

Waarom aandacht voor diversiteit en inclusie?

  • Bevorder gelijkheid – gelijke kansen, iedereen behandelen als even waardevolle mensen
  • Erken het belang van diversiteit – behoefte aan rolmodellen
  • Wees inclusief – vermijd micro-agressies (“death by a thousand papercuts”)

Deze workshop is geschikt voor alle docenten uit het voorgezet onderwijs. Daarbij maakt het niet uit of je docent Wiskunde of docent Maatschappijleer bent. Inclusief lesgeven is namelijk vakoverstijgend. In deze workshop ga je in een veilige setting samen met collega’s aan de slag met casussen uit jullie eigen praktijk die je analyseert met behulp van een reflectietool om vervolgens tot een passende actie te komen. Deze tool geeft docenten handvatten om te kunnen handelen in sensitieve situaties in de klas gerelateerd aan D&I. In dit proces worden jullie ondersteund door de twee docenten die de workshop verzorgen.