University Pioneers

Samenwerking

Er bestaan verschillende initiatieven binnen de Universiteit Utrecht gericht op eerstegeneratiestudenten. Hieronder een aantal partners waar we nauw mee samen werken:

  • Het Eerste Generatie Fonds
  • U-talent UP
  • Honours Trajectum Utrecht
  • KICK Start UMC Utrecht

Het Eerste Generatie Fonds

Als je als eerste van het gezin naar de universiteit gaat, dan vind je er meestal moeilijker je weg. Dat ondervond ook Charisma Hehakaya toen zij begon met studeren. Nu zij aan het promoveren is wil ze graag kennis, ervaring en financiële steun geven aan studenten die, net als zijzelf, eerstegeneratiestudent zijn. Zij heeft daarom het initiatief genomen om, samen met het Utrechts Universiteitsfonds, het Eerste Generatie Fonds op te richten.

Foto: David Meulenbeld

Het Eerste Generatie Fonds biedt subsidies voor eerstegeneratiestudenten aan de Universiteit Utrecht. Zodra er voldoende fondsvermogen is gerealiseerd, kunnen zij een bijdrage aanvragen voor diverse hulpvragen, denk daarbij aan laptop, trainingen voor didactische vaardigheden of buitenlandse studie- of onderzoeksverblijven.

Meer info

Subsidie Aanvragen

U-talent UP

Je zit in 4 vwo en wilt (misschien) gaan studeren. Dat is leuk, maar ook een hele nieuwe stap. Deze stap kan moeilijker zijn om te zetten als je ouders ook niet alles weten van studeren.

U-Talent UP is het programma vwo-leerlingen, waarvan de ouders niet (in Nederland) hebben gestudeerd aan een universiteit of hogeschool. Bij U-Talent UP kom je tijdens de bovenbouw meerdere keren naar de Universiteit Utrecht. Je maakt samen met de andere UP-leerlingen kennis met studeren, verschillende studies en vaardigheden die jou van pas zullen komen tijdens jouw studie.

Vanuit U-talent UP is het ook mogelijk om een workshop of training over inclusief lesgeven voor docenten aan te vragen.

Meer info

Honours Trajectum Utrecht

HTU is een programma waarbij ambitieuze en nieuwsgierige leerlingen uit de 2e en 3e klas havo en vwo.

De leerlingen komen van aangesloten scholen uit Utrecht aanvullend onderwijs volgen om hun Nederlandse taalvaardigheid en kennis van de wereld extra te ontwikkelen, om kennis te maken met de wetenschap en om studievaardigheden te verbeteren. Met het programma wil het HTU een bijdrage leveren aan kansengelijkheid van leerlingen voor wie – vanwege hun sociaal-culturele of economische achtergrond – de universiteit geen vanzelfsprekende volgende stap zou zijn.

Meer info

K.I.C.K. Start UMC Utrecht

K.I.C.K. Start is een extra, tweedaags opstartprogramma voor alle aanstaande eerstejaarsstudenten van Geneeskunde en Biomedische wetenschappen die daar behoefte aan hebben.

Ben jij aanstaande student en heb je eigenlijk wat meer houvast nodig om met vertrouwen aan je studie te beginnen? Wil je graag meer duidelijkheid hebben over de nieuwe studieomgeving, ondersteuningsmogelijkheden en wat er van jou wordt verwacht? Om jou een goede start van de studietijd te bieden is er een programma voor alle eerstejaarsstudenten die hieraan behoefte hebben. Dit zal plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie, net voor de opleidingsintroductie van jouw opleiding. Het programma heet K.I.C.K. Start: Kennismaken, Ik, Cursusvoorbereiding, Kennis opdoen.

Meer info