University Pioneers

Onderzoek

Evaluatie UP

Momenteel wordt UP-Community gefinancierd uit tijdelijke gelden vanuit de NPO-middelen (geld vanuit de overheid t.b.v. intiatieven voor studentenwelzijn na de coronapandemie). Onze stagiaire Morgan heeft voor haar afstudeeronderzoek daarom een lopende evaluatie geschreven om zo de resultaten van het programma van UP in kaart te brengen en hopelijk UP permanent onder de structuur van de Universiteit Utrecht. Dat is gelukt. Je leest het hier: Final – UP-Community Evaluation_CB

In de evaluatie houdt Morgan interviews met 13 eerstegeneratiestudenten over de aanpak van UP en hun ervaringen als eerstegeneratiestudent aan de Universiteit Utrecht. Naast de constatering dat UP noodzakelijk is om diversiteit en inclusie op de Universiteit Utrecht naar een hoger level te brengen, doet ze ook een aantal aanbevelingen om het programma nog beter te maken. Hier een korte opsomming van de aanbevelingen van Morgan:

I. Identificeren van eerstegeneratiestudenten vanaf de aanmeldingsprocedure
II. Toelatingscriteria uitbreiden en studentenbureau oprichten
III. Studentenbureau en studentenvereniging oprichten voor FGCS
IV. Directe lijn om vragen en problemen op te lossen
V. UU en FGCS Office implementeren een welkomstgids en universiteitsintroductie

 

Universiteit Utrecht (UU) heeft als een van de kerndoelen in het Strategisch Plan van 2016-2020 opgenomen dat er een diverse en internationale gemeenschap wordt nagestreefd. Ook in het Strategisch Plan van 2021-2025 heeft de UU zich weer voorgenomen een integrale rapportage van diversiteitsdata te stimuleren om zo inzicht te krijgen in de studenten- en medewerkerspopulatie naar gender, migratieachtergrond, sociaaleconomische achtergrond, LGBTQ+ en functiebeperking.

Diversiteit, Instroom & Selectie

Om dit te bereiken is een team (Diversiteit, Instroom & Selectie) opgestart dat zich richt op de werving van studenten, op interculturele vaardigheden van docenten en studenten en op het mondiaal bewustzijn in het onderwijs. Om een diverse gemeenschap van studenten te kunnen realiseren is het van belang dat alle studenten zich welkom voelen bij de universiteit en dat er omstandigheden worden geschapen waarin alle studenten hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen.

Vice-decaan en hoogleraar Leoniek Wijngaards

Prof. dr. Leoniek Wijngaards heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het thema ‘eerste-generatie-studenten’. Wij verwijzen dan ook graag naar haar persoonlijke pagina, waar je een overzicht vindt van al haar publicaties over dit onderwerp. Ook heeft ze een rapport ontwikkeld voor de UU over “Instroom en doorstroom in het kader van een diverse studentenpopulatie: Diversiteit bij aanmelding, en studiesucces van verschillende groepen”. Bij dit rapport hoort een monitor die ontwikkeld is door Lientje Maas.

Tekst gaat door onder de foto.

“Naast onderzoek moeten we onderwijs, leiderschap en teamspirit erkennen en waarderen om zo een cultuur te creëren waarin de diverse talenten tot bloei kunnen komen.”

–  Prof. dr. Leoniek Wijngaards, oratie 15 september 2021

Monitor

In het kader van het behouden en verkrijgen van een diverse gemeenschap is het van belang dat de Universiteit Utrecht zicht krijgt op de samenstelling van de studentenpopulatie van de universiteit in het heden en verleden en van het verloop van het studieproces van de studenten.  Er is daarom een monitor ontwikkeld om de samenstelling van de studentpopulatie inzichtelijk te maken en mogelijke interventies hierop af te stemmen.

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn verschillende onderzoekers aan de UU en andere universiteiten in Nederland die onderzoek doen naar eerste-generatie-studenten. Heb je een onderzoek die hier uitgelicht moet worden? Stuur ons een e-mail!

  • Dr. Jenny Veldman is een sociaal psychologisch onderzoeker op het gebied van sociale identiteit, stigmatisering en onderwijs/organisatie ongelijkheid.
    • “Social Background Concealment among First-Generation Students: The Role of Social Belonging and Academic Achievement Concerns”, toegang hier.
    • “A social identity perspective on the social-class achievement gap: Academic and social adjustment in the transition to university”, toegang hier.

Rennen in de buitenbocht

Mick Matthys is voormalig programmadirecteur van het masterprogramma voor professionals Management en Communicatie van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Doorzetters was zijn proefschrift en werd ook in vertaling uitgegeven door Routledge (Cultural Capital, Identity and Social Mobility, 2013). Na zijn pensionering deed hij aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) onderzoek naar de levensloop en motivatie van eerste-generatie-studenten en publiceerde hij meerdere artikelen over thema’s uit zijn proefschrift.

In 2021 verscheen van Mick Matthys het boek Rennen in de buitenbocht. Sociale stijgers uit het (gast)arbeidersmilieu aan het woord over studie, loopbaan en identiteit. Het is een herziene, geactualiseerde en uitgebreide uitgave van zijn succesvolle boek Doorzetters (2010), waarin drieëndertig Nederlandse en Vlaamse universitair afgestudeerden afkomstig uit de arbeidersklasse hun verhaal vertellen. Mick Matthys stelde dezelfde vragen, tien jaar later, aan universitair afgestudeerden uit het milieu van arbeidsmigranten. Zij vertellen over hun ambities en doorzettingsvermogen maar ook over hun eenzaamheid en de twijfel over bij wie ze nu eigenlijk horen. Door de toevoeging van hun verhalen geeft Mick Matthys een nog completer beeld van de (ongelijke) kansen van sociale stijgers.

“Ze beschikken niet over de juiste netwerken en sociale codes. De doorzetters redden het.”
– Mick Matthys, ScienceGuide 12 april 2010

Verschenen artikelen

Ben je verder geïnteresseerd in eerste-generatie-studenten en hun ervaringen, dan hebben we een leeslijst met alle verschenen artikelen voor je klaar staan. Je vindt hem hier:

Meer info