University Pioneers

Nieuws

Prijs voor het Eerste Generatie Fonds

Vorig jaar was UP Community genomineerd voor de Diversity and Inclusion Award van de UU. UP viel helaas net buiten de boot, maar niet getreurd; de award ging naar een ander initiatief dat eerste-generatie-studenten steunt: het Eerste Generatie Fonds. Charisma Hehakaya, promovenda bij de divisie Imaging & Oncology van het UMC Utrecht, is de oprichter van het fonds. Het Ffonds biedt financiële ondersteuning aan eerste generatie studenten. Bij de uitreiking van de prijs sprak Diversity Dean Janneke Plantinga de bewondering van de jury uit voor de grote inzet van Charisma om zichtbaarheid te creëren voor eerstegeneratiestudenten. Het is een grote groep, ongeveer een derde van alle studenten aan de Universiteit Utrecht. Voor hen is een academische studie niet vanzelfsprekend. Binnen iets meer dan een jaar hebben al meer dan twintig studenten een financiële bijdrage van het First Generation Fund ontvangen voor hun studieboeken of een laptop, of voor een verblijf aan een universiteit in het buitenland.